Informare,Consiliere si orientare profesionala

Descrierea activității:

În cadrul acestei activități, se vor desfășura servicii deinformare asupra pieței muncii la nivel regional, consiliere profesională și orientare în carieră, instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă (prezentarea la interviu, întocmirea unui CV, întocmire scrisoare de intenție, etc) pentru persoanele din grupul țintă. Aceste servicii vor fi oferite unui număr de minim 740 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri, persoane inactive și persoane ocupate în agricultura de subzistență, domiciliate în mediul rural, din Regiunile S-E, S-V și N-E.

Metodologia de selecție a participanților;

Calendarul activităților de consiliere și orientare: informații despre sesiunile de grup și cele individuale (perioada, locul desfășurării etc.).