Incubatorul de afaceri

Scurtă descriere:

Pe parcursul derulării activităților de informare, consiliere, orientare profesională și a cursurilor de competențe antreprenoriale vor fi identificate în cadrul fiecărei regiuni de implementare a proiectului câte 5 persoane aparținând grupului țintă care au dorința, determinarea și o idee fezabilă de a înființa o afacere non-agricolă în mediul rural. Aceste persoane vor beneficia de asistență în înființarea firmelor și în elaborarea planurilor de afaceri iar noile firme vor fi incubate timp de 4 luni în cadrul centrelor START UP.

- Metodologia de selecție a participanților;

Metodologie concurs planuri de afaceri

Metodologie incubator de afaceri

- Program intalniri de promovare a concursului de planuri de afaceri- centrul START-UP SUD-EST;

- Perioada de desfășurare.

- Rezultate concurs planuri de afaceri

lista castigatori NE

lista castigatori SE

Lista castigatori SV