DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE

Scurtă descriere:

Cei trei parteneri vor furniza 13 stagii de formare profesională, după cum urmează:

Partener Număr stagii de formare profesională Denumire program de califcare/recalificare Nivel de calificare/ recalificare
Asociația Comunelor din România 4 Îngrijitoare bătrâni la domiciliu 1
Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT 2 Lucrător finisor pentru construcții
2 Lucrător la fabricarea conservelor din legume sau fructe
2 Lucrător hotelier
Asociația Centrul de Dezvoltare SMART 2 Lucrător în alimentație
1 Lucrător în comerț 2

- Un stagiu de curs nivel 1 va avea o durată de desfășurare de aproximativ 3 luni (360 ore: 120 teorie, 240 practică)

- Un stagiu de curs nivel 2 va avea o durată de desfășurare de aproximativ 5 luni (720 de ore: 240 ore teorie, 480 ore practică).

La finalul cursurilor vor fi organizate examene de evaluare a competențelor dobândite de către cursanți. Acestea se vor desfășura în conformitate cu regulamentele ANC. Cursurile se vor finaliza cu diplomă de absolvire, recunoscută la nivel național.

La aceste cursuri vor participa minimum 280 de persoane, direcționate, în funcție de necesități, în urma activităților de informare, consiliere și orientare profesională.

Metodologia de selecție a participanților;

Calendarul cursurilor

Calendar cursuri de formare profesionala