DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE

Scurtă descriere:

Vor fi organizate 12 stagii, fiecare din cei trei parteneri va furniza câte 4 stagii de curs de specializare în competențe antreprenoriale. Astfel, în cadrul fiecărei regiuni de dezvoltare vizată (SUD-EST, SUD-VEST, NORD-EST), se vor instrui câte 80 de persoane în acest domeniu.

Un stagiu de curs de Competențe antreprenoriale va avea o durată de aproximativ 10 zile.

La finalul cursurilor vor fi organizate examene de evaluare a competențelor dobândite de către cursanți. Acestea se vor desfășura în conformitate cu regulamentele ANC. Cursurile se vor finaliza cu diplomă de absolvire, recunoscută la nivel național.

La aceste cursuri vor participa minimum 240 de persoane, direcționate, în funcție de necesități și potențial antreprenorial, în urma activităților de informare, consiliere și orientare profesională.

Metodologia de selecție a participanților;

Calendarul cursurilor 

Calendar cursuri de competente antreprenoriale