DSC_7589Asociația Centrul de Dezvoltare SMART a organizat în data de 23 iunie 2014, conferința de lansare a proiectului „START pentru tine!” în regiunea SUD – EST.

Proiectul „START pentru tine!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară: 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”, este implementat de Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România în parteneriat cu Asociația Comunelor din România, Asociația Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT și Asociația Centrul de Dezvoltare SMART.

DSC_7596Conferința de presă a avut loc în incinta Restaurantului Libertatea, situat în localitatea Galați, pe faleza inferioară a Dunării începând cu ora 11.00, iar la eveniment au participat persoane din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, interesate de derularea proiectului.

În cadrul evenimentului au luat cuvântul:

  • Adrian Moraru – Coordonator centru START UP SE
  • Mădălina Popescu – Expert consiliere și orientare profesională centru START UP SE
  • Radu Oprea – Manager de proiect

Conferința s-a desfășurat în bune condiții, atingându-și scopul de a informa participanții cu privire la obiectivele proiectului, activitățile care urmează a fi implementate în cadrul Centrelor Regionale START UP, grupul țintă, cursurile de formare profesională care vor fi organizate precum și rezultatele preconizate. În urma prezentării, au avut loc dezbateri pe marginea proiectului.

Atasament

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *